Танил хүн нэвтрүүлэг

TANIL HVN99

МАН-ын УЗ-ийн гишүүн, Дундговь аймгийн МАН-ын хорооны дарга
Б.Амарсанаа